داستانهاي خفن


زیباترین رویای من

زیباترین رویای من تو یک حادثه نیستی ، رویای شیرینی در باور من هستی! عاشق شدنم اتفاق نبود ، همان رویای شیرین بود ،که به حقیقت پیوست! آن رویا خاطره نشد ، بهانه ای شد برای، با تو عاشقانه زیستن! میگویند اگر این بهانه نبود ، باز هم عاشقت می ماندم؟ آری ،دوباره به خواب عاشقانه میرفتم تا رویای شیرین با تو بودن را ببینم! آن لحظه که سخن میگویی ، میتوان از حرفهای شیرینت شعری ساخت به رنگ عشق، اینبار دیگر دلگیر نیستم از سرنوشت ، این سرنوشت بود که تو را به من داد! بگو از عشق برایم ، ای رویای شیرینم ، کمی با من درد دل کن عزیزم! دلم میخواهد در این لحظه صدای تو را بشنوم تا به اوج احساسات برسم و برایت بنویسم شعری عاشقانه! تو یک شعر تازه ای که هر کس با شنیدن آن ، پرواز میکند به بلندای آسمان! اینک که خواب نیستم ، و به عشق تو نفس میکشم ، تو بخواب ، تا من برایت لالایی بگویم تو گوش کن تا شعری که به عشق تو سرودم را بخوانم…. حالا تو به رویاها برو ، ببین آنجا تو زیباترین رویای منی! http://www.buzzle.com/img/articleImages/51318-17med.jpg

بخش نظرات بسته است.